Acasă Blog

Călugărul – medic care oferă consultații gratuite la Mănăstire! Pun pariu că nu o să distribuie nimeni…

0

 

La 99 de ani, Romania are nevoie de sanatate pe strazi, in case si-n spitale. Un calugar – medic incearca sa ajute cum poate. Trei zile pe saptamana este voluntar al Spitalului Municipal de Urgenta din Bucuresti si asistent universitar pentru studentii medicinisti. Ca sa fie mereu aproape de oameni, si-a amenajat cabinetul medical la manastirea Turnu, de langa Ploiesti, si ofera consultatii medicale gratuite oricarui bolnav care-i trece pragul.

De opt ani, calugarul Pavel isi amesteca pasii cu cei ai navetistilor care coboara din personalul de Ploiesti. Cu reverenda si barba, pare un pustnic coborat printre profani. in viata monahala tamaduiste suflete. in cea civila, trupuri. Este medicul – calugar Pavel Minca, de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Si lucreaza fara salariu, trei zile din sapte.

 

 

loading...

-Luni, marti si miercuri. Adica trei zile pe saptamana.
-si acum mergeti direct la spital?
-Da, da…
-si de la spital?
-De la spital, inapoi acasa.
Acasa e, de fapt, manastirea Turnu, din Prahova. I-a trecut pragul la 19 ani. A parcurs treptele ascezei, a primit „vesmantul mare” si a devenit parintele Pavel. intr-o zi a mers sa ia „cuvant de folos”, cum e rostul vietii ascetice. si-ntreaga filosofie i s-a schimbat.

Parintele Pavel: M-am indreptat spre medicina la indrumarea parintelui Iustin Parvu. M-a indrumat catre medicina dupa ce am terminat facultatea de teologie. La Spitalul Universitar am ajuns dupa terminarea facultatii de medicina, in cadrul rezidentiatului. Rezidentiatul in specialitatea de medicina interna l-am facut pe sectia de Medicina Interna si Nefrologie de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.

Acum studiaza pentru doctorat. si dincolo de pacienti si de saloane, le explica studentilor tainele semiologiei, din postura de asistent universitar.

Dupa program, face cale intoarsa acasa, la manastire. Laolalta cu fratii din chilii si cu parintele staret a renovat o casa veche si-a transformat-o in cabinet de medicina interna. Un loc unde banii n-au pret si orice bolnav, indiferent de rangul social, religie sau etnie, este consultat gratuit.

Cabinetul manastirii Turnu are si ecograf. Parintele Pavel: Toate consultatiile si investigatiile la acest cabinet sunt gratuite. Nu necesita nici bilet de trimitere, nici buletin, nici carnet de sanatate. Pur si simplu, cine doreste sa fie consultat se adreseaza cu un telefon in prealabil pentru a fi programat.

Calugarul Pavel a cumparat ecograful cu banii stransi in perioada rezidentiatului si un imprumut bancar pentru care inca plateste rate. L-a imprumutat si Spitalului Universitar, o vreme. Acum il foloseste pentru pacientii ajunsi la cabinetul manastirii. Ca medic, se loveste de lipsuri. Dar refuza sa accepte ideea ca sistemul sanitar este in pragul comei.

Parintele Pavel: in Romania sunt inca medici buni. Sunt inca oameni care doresc ca acest sistem sa functioneze. si cred ca trebuie sa-i lasam pe oamenii capabili si oamenii care doresc sa faca ceva sa se ocupe de acest sistem de sanatate. si trebuie sa le acordam incredere. Sa nu le punem bete in roate. Parintele Pavel viseaza acum sa amenajeze si un cabinet de pediatrie.

Facebook Comments

loading...

Un barbat si-a baut toata viata CAFEAUA cu sare. Atunci cand acesta a murit, soția lui a descoperit de ce facea asta: „TE ROG SĂ MĂ IERŢI! TE-AM MINŢIT O SINGURĂ DATĂ”

0

 

Un bărbat şi-a întâlnit soţia la o petrecere. Acesta şi-a făcut curaj şi a invitat-o la o cafenea, femeia acceptându-i invitaţia, informează unica.ro.

La prima întâlnire, bărbatul a făcut o gafă, dar nu i-a mărturisit acest lucru femeii decât în bileţelul de adio.

La prima lor întâlnire, bărbatul, din pricina emoţiilor, i-a cerut chelnerului sare în loc de zahăr. „Poţi să-mi aduci puţină sare?

Aş vrea să o pun în cafea”, i-a cerut acestuia, chelnerul aducându-i sarea. Bărbatul şi femeia s-au căsătorit, însă acesta nu i-a mărturisit vreodată femeii despre ce a fost vorba, continuând toată viaţa să îşi bea cafeaua cu sare.

„Te rog să mă ierţi! Iartă-mă! În viaţa mea, te-am minţit o singură dată: în legătură cu cafeaua cu sare. Mai ţii minte când ne-am întâlnit prima oară? Eram aşa timid şi agitat încât am cerut sare în loc de zahăr.

Nu am ştiut cum să-mi ascund greşeala aşa că am minţit. Am simţit că începi să te deschizi spre mine şi am perpetuat în minciună. Am încercat să-ţi spun adevărul de mai multe ori, dar mi-a fost frică. Nu-mi place cafeaua cu sare. Este oribilă! Dar, am băut-o în fiecare zi. De nimic nu îmi pare rău”, i-a transmis bărbatul femeii în biletul de adio.

 

Sursa : http://fixininimata.biz/

Facebook Comments

FRIGHTENING! THE RELEVANT THOUGHTS of the others can make you MORE bad! A holy man from Mount Athos reveals how:

0

FRIGHTENING! THE RELEVANT THOUGHTS of the others can make you MORE bad! A holy man from Mount Athos reveals how:

‘Mind reading’ technology decodes complex thoughts–from Carnegie Mellon University

Carnegie Mellon University scientists can now use brain activation patterns to identify complex thoughts, such as, „The witness shouted during the trial.”

This latest research led by CMU’s Marcel Just builds on the pioneering use of machine learning algorithms with brain imaging technology to „mind read.” The findings indicate that the mind’s building blocks for constructing complex thoughts are formed by the brain’s various sub-systems and are not word-based. Published in Human Brain Mapping and funded by the Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), the study offers new evidence that the neural dimensions of concept representation are universal across people and languages.

„One of the big advances of the human brain was the ability to combine individual concepts into complex thoughts, to think not just of ‘bananas,’ but ‘I like to eat bananas in evening with my friends,'” said Just, the D.O. Hebb University Professor of Psychology in the Dietrich College of Humanities and Social Sciences. „We have finally developed a way to see thoughts of that complexity in the fMRI signal. The discovery of this correspondence between thoughts and brain activation patterns tells us what the thoughts are built of.”

Previous work by Just and his team showed that thoughts of familiar objects, like bananas or hammers, evoke activation patterns that involve the neural systems that we use to deal with those objects. For example, how you interact with a banana involves how you hold it, how you bite it and what it looks like.

The new study demonstrates that the brain’s coding of 240 complex events, sentences like the shouting during the trial scenario uses an alphabet of 42 meaning components, or neurally plausible semantic features, consisting of features, like person, setting, size, social interaction and physical action. Each type of information is processed in a different brain system — which is how the brain also processes the information for objects. By measuring the activation in each brain system, the program can tell what types of thoughts are being contemplated.

For seven adult participants, the researchers used a computational model to assess how the brain activation patterns for 239 sentences corresponded to the neurally plausible semantic features that characterized each sentence. Then the program was able to decode the features of the 240th left-out sentence. They went through leaving out each of the 240 sentences in turn, in what is called cross-validation.

The model was able to predict the features of the left-out sentence, with 87 percent accuracy, despite never being exposed to its activation before. It was also able to work in the other direction, to predict the activation pattern of a previously unseen sentence, knowing only its semantic features.

„Our method overcomes the unfortunate property of fMRI to smear together the signals emanating from brain events that occur close together in time, like the reading of two successive words in a sentence,” Just said. „This advance makes it possible for the first time to decode thoughts containing several concepts. That’s what most human thoughts are composed of.”

He added, „A next step might be to decode the general type of topic a person is thinking about, such as geology or skateboarding. We are on the way to making a map of all the types of knowledge in the brain.”

CMU’s Jing Wang and Vladimir L. Cherkassky also participated in the study.

Discovering how the brain decodes complex thoughts is one of the many brain research breakthroughs to happen at Carnegie Mellon. CMU has created some of the first cognitive tutors, helped to develop the Jeopardy-winning Watson, founded a groundbreaking doctoral program in neural computation, and is the birthplace of artificial intelligence and cognitive psychology. Building on its strengths in biology, computer science, psychology, statistics and engineering, CMU launched BrainHub, an initiative that focuses on how the structure and activity of the brain give rise to complex behaviors.

Facebook Comments

ÎNFRICOȘĂTOR! GÂNDURILE RELE ale celorlalți pot să-ți facă MULT RĂU! Un sfânt din Muntele Athos dezvăluie cum:

0

ÎNFRICOȘĂTOR! GÂNDURILE RELE ale celorlalți pot să-ți facă MULT RĂU! Un sfânt din Muntele Athos dezvăluie cum sa te aperi ce ele >

Tehnologia „citirea minții” decodează gândurile complexe – de la Universitatea Carnegie Mellon

 

Cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon pot utiliza acum modele de activare a creierului pentru a identifica gânduri complexe, cum ar fi: „Martorul a strigat în timpul procesului”.

Această ultimă cercetare condusă de CMC Marcel se bazează pe utilizarea pionieră a algoritmilor de învățare a mașinilor cu tehnologia creierului imagistică pentru a „citi mintea”. Constatările indică faptul că blocurile constructive ale minții pentru construirea gândurilor complexe sunt formate de diferitele subsisteme ale creierului și nu sunt bazate pe cuvinte. Publicat în Maparea creierului uman și finanțat de activitatea de cercetare avansată în domeniul inteligenței (IARPA), studiul oferă noi dovezi că dimensiunile neuronale ale reprezentării conceptelor sunt universale în rândul oamenilor și al limbilor.

„Unul dintre marile progrese ale creierului uman a fost capacitatea de a combina conceptele individuale in ganduri complexe, de a nu gandi doar la” banane „, dar” imi place sa mananc banane in seara cu prietenii „, a spus Just, DO Universitatea Hebb, profesor de psihologie la Colegiul de Științe Umane și Științe Sociale Dietrich. In cele din urma, am dezvoltat o modalitate de a vedea gandurile acestei complexitati in semnalul fMRI. Descoperirea acestei corespondente intre ganduri si modele de activare a creierului ne spune ce ganduri sunt construite „.

Activitatea anterioară a lui Just și a echipei sale a arătat că gândurile obiectelor familiare, cum ar fi bananele sau ciocanele, evocă modele de activare care implică sistemele neuronale pe care le folosim pentru a face față acestor obiecte. De exemplu, modul în care interacționați cu o banană implică modul în care îl țineți, cum îl mușcați și cum arată.

Noul studiu demonstrează că codificarea creierului a 240 de evenimente complexe, propoziții precum strigatul în timpul scenariului de încercare, utilizează un alfabet de 42 de componente care semnifică componente sau caracteristici semantice neuronale plauzibile, constând din trăsături, cum ar fi persoana, setarea, mărimea, interacțiunea socială și fizic acțiune. Fiecare tip de informație este procesată într-un sistem creier diferit – care este modul în care creierul procesează și informația pentru obiecte. Prin măsurarea activării în fiecare sistem al creierului, programul poate spune ce tipuri de gânduri sunt avute în vedere.

Pentru șapte participanți adulți, cercetătorii au folosit un model computational pentru a evalua modul în care modelele de activare a creierului pentru 239 de propoziții corespundeau caracteristicilor semantice neuronale plauzibile care caracterizează fiecare propoziție. Apoi, programul a reușit să decodeze trăsăturile celei de-a 240-a teze. Ei au trecut prin a lasa fiecare din cele 240 de propoziții la rândul lor, în ceea ce se numește validare încrucișată.

Modelul a fost capabil să prezică caracteristicile propoziției rămase, cu o precizie de 87%, în ciuda faptului că nu a fost niciodată expusă activării sale înainte. De asemenea, a fost capabil să lucreze în cealaltă direcție, să prezică modelul de activare a unei propoziții anterior nevăzute, cunoscând numai caracteristicile sale semantice.

Metoda noastra depaseste proprietatea nefericita a fMRI de a scana impreuna semnalele emise de evenimentele creierului care apar aproape impreuna in timp, cum ar fi citirea a doua cuvinte succesive intr-o propozitie „, a spus Just. „Acest avans face posibila pentru prima data decodarea gandurilor care contine mai multe concepte. De asta sunt compuse cele mai multe ganduri umane”.

El a adăugat: „Un alt pas ar putea fi decodificarea tipului general de subiect pe care o gândește cineva, cum ar fi geologia sau skateboardingul. Suntem pe cale să realizăm o hartă a tuturor tipurilor de cunoștințe din creier”.

CMJ Jing Wang și Vladimir L. Cherkassky au participat, de asemenea, la studiu.

Descoperirea modului in care creierul decodeaza gandurile complexe este unul dintre descoperirile de cercetare ale creierului care au loc la Carnegie Mellon. CMU a creat unii dintre primii tutori cognitivi, a ajutat la dezvoltarea Watson-ului câștigător al Jeopardiei, a înființat un program de doctorat inovativ în calculul neuronal și este locul de naștere al inteligenței artificiale și al psihologiei cognitive. Bazându-se pe punctele sale forte în biologie, informatică, psihologie, statistici și inginerie, CMU a lansat BrainHub, o inițiativă care se concentrează asupra modului în care structura și activitatea creierului dau naștere unor comportamente complexe.

Facebook Comments

Nimeni nu ți-e dator să-ți fie fidel, pentru că tu ești fidel! Nimeni nu ți-e dator să te compătimească, să te iubească sau să-ți împrumute bani! Lecția scurtă predată de un psiholog! Îți va schimba viața!

0

Nimeni nu ți-e dator să-ți fie fidel, pentru că tu ești fidel! Nimeni nu ți-e dator să te compătimească, să te iubească sau să-ți împrumute bani! Lecția scurtă predată de un psiholog! Îți va schimba viața!

Nimeni nu ți-e dator să-ți fie fidel, pentru că tu ești fidel! Nimeni nu ți-e dator să te compătimească, să te iubească sau să-ți împrumute bani! Lecția scurtă predată de un psiholog! Îți va schimba viața!

Nimeni nu ți-e dator cu nimic! Această lecție îți va schimba viața

Nimeni nu ți-e dator cu nimic! Cum această lecție îți va schimba viața

Asta înseamnă să încetezi să aștepți. Înțelege că nimeni nu ți-e dator cu nimic și asta va fi începutul răsăririi tale.
Nimeni.
Cu nimic.
Nu e dator.
Așa simplu…

Scapă de iluzia că ești o persoană foarte importantă și semnificativă în ochii celor pe care-i întâlnești.

Nimeni nu e dator să te iubească, să-ți ofere ceva, să se imprietenească, să se comporte sincer și onest cu tine.

Nimeni nu ți-e dator să-ți fie fidel doar pentru că tu ești fidel cuiva sau la ceva.

Nimeni nu e dator să te ajute, să-ți ofere brațul în clipe dificile.

Nimeni nu ți-e dator să te compătimească și să te liniștească.
Să-ți împrumute bani.
Să-ți asculte poveștile și să râdă la glumele tale.

Nimeni nu ți-e dator să suplinească golul din sufletul tău și lipsa de abilitate de a trăi fără prezența cuiva în viața ta.

Nimeni nu e dator să te angajeze pentru că ești un lucrător bun.

Nimeni nu e dator să aibă grijă de tine și, mai ales să-ți ofere o viață fericită și lipsită de griji.

Nimeni nu e dator să-ți ofere aceleași sentimente.
Cu bunătate.
Cu recunoștință.

Nimeni nu e dator să acționeze la fel cum tu ai acționat fața de el.
Ai înțeles?

Nimeni. Nimic. Ție. Nu ți-e dator.
Niciodată și nicicum.

Crezi că acest adevăr te face mai închis(ă) și mai rigid(ă)?
Dezamăgit(ă)?
Nu. Nu. NU.
Privește altfel lucrurile.
Este vorba despre iertarea profundă.

Tot ceea ce ți se întâmplă în viață, are loc grație stării tale de mulțumire și recunoștință.

Acum vei învăța să prețuiești mărunțișurile care le ignorai:
Un cuvânt bun.
Cererea unui ajutor.
Un zâmbet.

De fapt, problema era în tine, doar în tine.
Observi câtă bunătate este în lume când nu mai astupi totul în jur cu așteptări,cu „vreau” și „îmi ești dator să”?

Toți oamenii sunt buni la suflet. Lasă-i să fie firești, fără așteptările și evaluările tale. Astfel totul va reveni la locurile sale.
Și asta este foarte important în relațiile interpersonale.
„Dacă iubești, lasă să plece…”, asta înseamnă acea libertate inestimabilă, în care se naște adevărata dragoste.

Respectă alegerea celuilalt.
Nu încerca să anticipezi și să controlezi totul. Nu-ți place, pleacă, însă nu păta viața altuia.

Nimeni nu ți-e dator cu nimic.
Asta e primul pas.
Mergi mai departe fără așteptări.
Nu mai lupta împotriva tuturor.
A dispărut nedreptatea și a rămas doar mulțumirea față de ceea ce ai din abundență și atât de minunat.
Ușurință și simplitate, asta trebuie să simți.
Acum nu mai porți cu tine tot ce te trăgea la pământ permanent.
Acum ești liber(ă).
Liber(ă) să asculți și să fii liniștit(ă).
Liber(ă) pur și simplu să fii.
Nimeni nu ți-e dator cu nimic.
Și nu mai ai nevoie de nimeni și de nimic.
Trăiește și iubește!

Scris de Dmitri Gorelik
Sursa: www.prafdestele.net

Facebook Comments

De ce se petrec miracole pe Muntele Athos mai mult decât oriunde?! Adevărul despre Duhul Muntelui Sfânt, care te ului:

0
Simonos Petras monastery, Mount Athos, Greece

De ce se petrec miracole pe Muntele Athos mai mult decât oriunde?! Adevărul despre Duhul Muntelui Sfânt, care te ului:

 

De ce se petrec miracole pe Muntele Athos mai mult decât oriunde?! Adevărul despre Duhul Muntelui Sfânt, care te ului:
De ce pe Sfântul Munte se petrec miracole mai mult decât oriunde?

Pe Sf. Munte Athos vom auzi adesea că s-au săvârşit minuni. S-ar putea zică că, acolo, miracolul este fapt cotidian.Sunt ajutoare cereşti sau minuni săvârşite prin evlavie şi prin icoana Maicii Domnului: însănătoşiri, salvarea unei obşti, daruri neaşteptate, schimbarea vieţii.Alte ajutoare minunate vin dinspre relicve sfinte, locuri consacrate, său dinspre asceţi sporiţi.

De ce pe Sfântul Munte se petrec miracole mai mult decât oriunde?

Iată de ce. Pentru că ei, cei de acolo, trăiesc în Duh, şi nu în trup. Asceţii mari de pe Munte, nevoitorii, fie la obşte, fie la pustie, trăiesc în Duh. Chiar şi pelerinii, călătorii care vin acolo cunosc şi ei trăirea în Duh. Ei vin pentru o perioadă limitată.Dar şi în acest interval limitat, ei cunosc influenţă puternică a mediului athonit şi, măcar pe timpul acela, ei trăiesc în duh, nu în trup. Unii dintre aceşti călători vor prelungi starea de trăire în duh şi după revenirea în lume.

Ce înseamnă a trăi în trup

Sunt trei feluri de trăire: în trup, în minte şi în Duh.

A trăi în trup înseamnă a rămâne conectat la sursa păcatului. Înseamnă a trăi înrobit patimilor, simţurilor. A te gândi doar la mâncare, la sex, la satisfacerea nevoilor primare; a te gândi la bani şi la funcţii; a fi dominat de ambiţii şi egoism. A trăi între griji și plăcere.

Un mare păcat este grija. Un subtil păcat este plăcerea perversă său satisfacerea imediată a simţurilor.

Grijile înseamnă a trăi în trup. A te identifica deci cu trupul, cu partea ta căzătoare şi vulnerabilă, în slavonă, grejnik înseamnă păcătos. Pe drept cuvânt: cel copleşit de griji e un păcătos…

O persoană obiectează:

– Acasă ne năpădesc grijile gospodăriei, grijile bucătăriei… înseamnă că noi, gospodinele, facem păcate că stăm în bucătărie?

Răspunsul: Treburile gospodăriei sunt slujiri, nu griji. Bucătăria este slujire, nu grijă. Transformă mintea: de la mintea grijii, la mintea slujirii. Slujirea înseamnă: munca dezinteresată de a obţine profit personal imediat; cu simţul dăruirii, cu drag și fără bombăneala.

Parabola „Marta // Maria” a fost rău înţeleasă de oameni. Hristos nu dezaprobă faptul că Marta munceşte. El dezaprobă ca Marta bombăneşte şi scânceşte! Hristos o găseşte exemplară pe Maria nu pentru că ar renunţa la muncă, ci pentru că mintea ei este pregătită pentru contemplaţia divinului.Că dacă înlături bombăneala şi obsesiile şi invidia — capeţi mintea slujirii, mintea limpede a bunătăţii şi a sănătăţii.Aşa se face trecerea de la trup la Duh, şi-n mediul familial, şi-n cel profesional.

Principiul plăcerii

Spuneam ca mare păcat este grija (pentru că blochează, întunecă, îmbolnăveşte) şi cel mai subtil păcat este plăcerea, pentru că duce la stagnare, la regresie infantilă, la indiferenţa religioasă, cădere.În psihologie, se vorbeşte de două principii care guvernează procesele mintale: principiul plăcerii (infantil) şi principiul realităţii (comportament de adaptare, de ajustare la dificultăţi). Principiul plăcerii revendică îndeplinirea imediată a unor trebuinţe; iar când acestea nu pot fi împlinite, omul scânceşte, înjură, bombăneşte, urlă; sau, în alte cazuri, el cade în reverie, vise compensatorii, ascundere în boală… La adult, frustrarea de plăceri se poate manifesta prin reverie şi vis, ca satisfacere iluzorie; dar şi prin revendicări vehemente, nemulţumiri şi mânie, în cazuri de dizarmonie nervoasă. Aceasta se remediază sau se corectează prin practica despătimirii (vezi şi rugăciunea lui Efrem Sirul).

Mintea mulţumirii şi a iertării

Facem distincţie între plăcere şi mulţumire.

Mulţumirea este o stare salvatoare: este stabilitatea emoţională: „Rugaţi-vă neîncetat. Întru toate mulţumiţi” (ITes. 5:17-l8).Prin mulțumire înţelegem un stadiu al minţii foarte stabil, ferit de fluctuaţii afective, ferit de exaltare, pe de o parte şi de scânceală, pe de altă parte. Mulţumirea dezvăluie un psihism calm, puternic, senin: nu se încântă când primeşte zăhărelul, nu înjură când îl frustrezi de zăhărel.

Este „mintea de viaţă lungă”. Căci a mulţumi provine din cuvintele a mulți-ani. Vezi termenul popular întrebuinţat şi de Sadoveanu: mulţumesc, adică îţi urez mulţi ani! Înţelegem, prin această referire la etimologie, de ce mintea mulţumirii este mintea vieţii lungi, este mintea iertării. Şi, mai ales, este mintea care face trecerea de la plăcere la realitate, de la trup la Duh.

Menţinerea treziei

Importantă este menţinerea acestei trăiri. Căci unii primesc darul treziei în duh, o clipă, fie prin contactul cu locul sacru, fie prin puterea unui duhovnic sau maestru; dar menţinerea treziei este grea.

Pentru menţinerea în Duh sunt necesare ajutoare, asceza exterioară, context salvator. Omul este slab şi are nevoie de sprijin.

Menţinem mintea în Duh şi în trezie, prin rugăciune, prin cele 7 taine, prin simboluri religioase.

Ne amintim că symbolon înseamnă unire. Iar contrariul lui symbolon (unire) este diabolos, care înseamnă dezbinare, rupere, scindare, învrăjbire. Symbolon este şi „Crezul” de la Niceea (simbolul credinţei); symbolon este şi o imagine care declanşează o amintire divină, un context salvator, o experienţă spirituală.

Un exemplu de simbol ajutător: Uşa. Obiect comun, cu care ne întâlnim zilnic… Pentru cel sporit în duh, uşa este nu numai un cadru dreptunghiular de ieşire şi intrare; ci el îşi aminteşte sensul duhovnicesc, cel rostit de Hristos: „Eu sunt uşă: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra// va ieşi, şi păşune va afla. ” (loan 10:9).

O uşă desparte două spaţii: spaţiul amorf, al lumii, şi spaţiul consacrat: al casei, al bisericii, al chiliei, al trapezei.Când deschizi o uşă, să-ţi aminteşti de aceasta, şi astfel intrările şi ieşirile vor fi sporitoare.Şi, cum omul deschide 12000 de uşi pe an, ar avea ocazia să-şi reactualizeze planul spirimal de 12000 de ori…Deschiderea unei uşi devine un exerciţiu spiritual. Faceţi-l zilnic.

Sursa ”Psihoterapie isihastă”, Vasile Andru.

 

Facebook Comments

Prietenia binecuvântată de Dumnezeu și prietenia blestemată de Dumnezeu! Ai mare grijă, că de asta îți merge rău! Iată semnele:

0

Prietenia binecuvântată de Dumnezeu și prietenia blestemată de Dumnezeu! Ai mare grijă, că de asta îți merge rău! Iată semnele:

Există prietenie binecuvântată de Dumnezeu și există prietenie blestemată de Dumnezeu

Prietenia este un dar extraordinar de la Dumnezeu. Aproape toți marii înțelepți prețuiesc foarte mult adevărata prietenie. Există prietenie binecuvântată de Dumnezeu și există prietenie blestemată de Dumnezeu. Dacă prietenia ta este spre bine, atunci e binecuvântată de Dumnezeu, dar dacă prietenia ta este cârdășie, este tovărășie în cele rele, atunci ea este un blestem. Se spune că prietenul de aproape îți este mai de folos decât fratele pe care îl ai departe.

V-aș întreba: când a vorbit Domnul Iisus Hristos despre prietenie? În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 14. Ce zice Hristos acolo? „Voi sunteți prietenii mei”. Teribil! Fiul lui Dumnezeu, Împăratul cerului și al pământului, ne oferă prietenia. Aproape incredibil! Atâta bunătate la Mântuitorul lumii: „Voi sunteți prietenii mei”. Numai că Mântuitorul condiționează această prietenie. Acceptă să fie prieten cu tine, dar condiționat. Și care-i condiția? „Dacă faceți ceea ce vă poruncesc” (Ioan 15, 14), atunci sunteți prietenii Mei, ne spune tuturor Fiul lui Dumnezeu. E clar! Tot așa, între frați, prietenia e valabilă dacă prietenul tău este un factor benefic, dacă te ajută la cele bune, la cele ziditoare. Atunci prietenia este reală, adevărată. E o mare bucurie când te întâlnești cu o persoană care știi că are gândul tău, gândește cum gândești și tu. Inima lui bate în ritm cu propria ta inimă. Asta-i extraordinar! Acesta-i un lucru foarte mare.
***
Rugăciunea pentru prieteni aduce bucurii

Am o prietenă foarte bună, educatoare. Într-o zi am mers la Mitropolie şi m-am rugat Sfintei Parascheva să-i domolească pe micuții elevi, să o asculte, s-o respecte pe prietena mea. Asta s-a întâmplat în vreme ce ea era la grădiniţă. Când şi-a ter­minat programul, am discutat despre satisfacţia muncii acelei zile. Mi-a spus bucuroasă că astăzi a fost prima zi când copiii au fost atenţi, schimbându-şi ca prin minune comportamentul. Din acea zi, când s-a întrebat care să fie motivul schimbării, nu a mai avut probleme.
Am o prietenă foarte bună, educatoare. În anul 2011, şi-a ales grupa mică, dar avea mereu insatisfacţii: venea acasă foarte obosită şi supărată că cei mici se domolesc greu, nu sunt atenţi, nici ascultători.

Într-o zi am mers la Mitropolie şi m-am rugat Sfintei Parascheva să-i domolească pe micuții elevi, să o asculte, s-o respecte pe prietena mea. Asta s-a întâmplat în vreme ce ea era la grădiniţă. Când şi-a ter­minat programul, am discutat despre satisfacţia muncii acelei zile. Mi-a spus bucuroasă că astăzi a fost prima zi când copiii au fost atenţi, schimbându-şi ca prin minune comportamentul. Din acea zi, când s-a întrebat care să fie motivul schimbării, nu a mai avut probleme.

Pentru mine, mi-am dorit să intru la doctorat, deşi asta însemna să renunţ la locul de muncă. Eram derutată. La începutul verii m-am rugat Cuvioasei să mă ajute la examene. În patru luni am susţinut şi am promovat opt examene datorită Sfintei Parascheva.

La doctorat erau doar 15 locuri la buget. Eu am intrat a 16-a, adică prima la… cu taxă. M-am rugat Sfintei să-mi arate drumul pe care trebuie să merg. Când am ajuns acasă, am primit un mesaj în care mi s-a comunicat că se aşteaptă să mai fie aprobat încă un loc la buget.

Nu-mi permiteam taxă pentru acest doctorat, însă Cuvioasa mi-a arătat drumul pe care trebuie să merg şi a făcut posibilă bucuria reuşitei mele.

Elena, profesoara
Surse: Arhiepiscop Iustinian Chira, „Trăiți frumos și-n bucurie”; Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva. Mărturii ale închinătorilor, volumul II –

 

Sursa > Doxologia.ro.

Facebook Comments

Este superbă și a dat anunț pe internet cum că își caută soț bogat! Un bancher i-a dat un răspuns care a lăsat-o cu gura căscată: ,,Stimată domnișoară…” A făcut-o praf și pulbere!

0

Este superbă și a dat anunț pe internet cum că își caută soț bogat! Un bancher i-a dat un răspuns care a lăsat-o cu gura căscată: ,,Stimată domnișoară…” A făcut-o praf și pulbere!

O tânără frumoasă din SUA a scris un mesaj pe un forum în care și-a exprimat dorința de a găsi un bărbat bogat cu care să se căsătorească, în plus a spus și ce alte pretenții le are de la un bărbat.

Iată mesajul fetei:

,,Voi fi sinceră. În acest an împlinesc 25 de ani. Sunt foarte atrăgătoare, am gusturi bune și un stil rafninat. Vreau să mă căsătoresc cu un bărbat care câștigă cel puțin 500.000 de dolari pe an. Poate veți spune că sunt materialistă, dar nu este deloc așa. Ca să înțelegi ce vreau să zic, în New York cei care câștigă 1 milion de dolari pe an sunt considerați ca făcând parte din clasa de mijloc. Pretențiile mele nu sunt chiar atât de mari. Este cineva pe acest forum care are salariul anual de 500.000 de dolari? Sunteți toți căsătoriți? Ce vreau să vă întreb este: ce trebuie să fac pentru a mă căsători cu o persoană bogată ca voi? Dintre toți bărbații cu care am avut relații, cel mai bogat avea o leafă anuală de 250.000 de dolari. Se pare că ăsta a fost un plafon pentru mine. Îmi puteți răspunde la câteva întrebări?

Unde vă distrați voi, burlacii bogați? Vă rog să îmi faceți o listă cu barurile, restaurantele, sălile de sport unde obișnuiți să mergeți.

Ce vârstă optimă trebuie să aibă bărbații pe care vreau să-i cuceresc?

De ce aproape toate soțiile de bogătași sunt urâțele? Am întâlnit unele care nici măcar nu erau interesant, dar totuși au reușit să se căsătorească cu bărbați bogați.

Cum vă decideți pe cine să luați de soție și pe cine să aveți doar ca iubită? Ținta mea este să mă căsătoresc”

Iată ce i-a răspuns bancherul:

,,Stimată domnișoară, am citit cu interes mesajul dumneavoastră. Presupun că mai există și alte domnișoare care au dorințe asemănătoare. Permiteți-mi să analizez situația dumneavoastră din punct de vedere al investiției. Venitul meu anual este de peste 500.000 de dolari. Exact ceea ce căutați dumneavoastră. Ca om de afaceri, pot spune că o căsătorie cu dumneavoastră nu ar fi o decizie tocmai bună. Este foarte simplu. Să vă explic de ce. Dumneavoastră încercați să faceți un schimb frumusețe-bani, adică subiectul A oferă frumusețe, iar subiectul B plătește pentru asta. Până aici totul pare în regulă. Totuși problema este că frumusețea dumneavoastră va dispărea, iar banii mei, fără o serie de impedimente evidente, nu vor dispărea așa ușor. În viitor, venitul meu va fi, cel mai probabil, mult mai mare, în comparație cu frumusețea dumneavoastră. Utilizând termeni econimici suntem două active. Valoarea mea va crește, iar a dumneavoastră va scădea, în progresie geometrică. Imaginați-vă relația ca un act comercial. Orice tranzacție de pe Wall Street are o anumită poziție. Dacă prețul dumneavoastră de piață, ca activ, scade, atunci activul va fi vândut. Este de prisos să deții în continuare un astfel de activ. Aceeași situație este și cu căsătoria, spre care tindeți cu atâta ardoare. Chiar dacă sună dur, decizia cea mai bună cu privire la activele care își pierd rapid din valoare este vânzarea sau darea lor în chirie. Orice bărbat care câștigă peste 500.000 de dolari pe an este din start un om inteligent și nu un prostănac. Sigur că un bărbat ca mine vă poate folosi ca iubită, dar niciodată nu se va căsători cu dumneavoastră. Răspunsul meu pentru dumneavoastră, stimată domnișoară, este să încetați cu astfel de căutări. Mai bine căutați metode de a vă îmbogăți și de a ajunge să aveți dumneavoastră un salariu anual de 500.000 de dolari. Sunt șanse mai mari de atinge acest țel, decât de a găsi un bogătaș prost care să vă ia de soție.

Sper că răspunsul meu v-a fost de ajutor”.

Sursa by  acasainro.com & Rol.ro

Facebook Comments

O noua metoda !! Atenție mare, români! Nu răspundeți sub nicio formă la acest număr de telefon! Dacă primiți apel, închideți și sunați la poliție imediat!

0

O noua metoda !! Atenție mare, români! Nu răspundeți sub nicio formă la acest număr de telefon! Dacă primiți apel, închideți și sunați la poliție imediat!

În ultimele zile au apărut pe rețelele de socializare tot mai multe semnale de alarmă referitoare la o nouă metodă de înșelătorie mai puțin obișnuită care începe să fie folosită masiv și în România. Potrivit informațiilor furnizate chiar de oameni care au fost victimele acestei metode, dacă oamenii vor răspunde apelului, factura telefonului va exploda, tariful fiind unul uriaș.

Drept urmare, sfatul celor care au trecut prin această experiență costisitoare și deloc plăcută este acela că, dacă veți fi contactat, să închideți imediat și să anunțați poliția. În caz contrar riscați să plătiți facturi uriașe.

 

 

Facebook Comments

Pe ei de ce nu îi promovează nimeni? Un cuplu de profesori cu inimă mare. Oferă meditații gratuite pentru elevii sărmani:

0

Pe ei de ce nu îi promovează nimeni? Un cuplu de profesori cu inimă mare. Oferă meditații gratuite pentru elevii sărmani :

Acești profesori din Iași pregătesc gratis elevi cu potențial dar săraci
Doi profesori de biologie din Iași, soții Nedea, meditează fără să fie plătiţi, de cinci ani, elevii de clasa a XII-a pasionaţi de biologie care doresc să dea admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie.

14 elevi cu posibilităţi financiare modeste din Iași, care nu îşi permit să plătească meditaţii pentru examenul de admitere la Medicină, primesc o mână de ajutor de la soţii Nedea. La fiecare sfârşit de săptămână, elevii sunt pregătiți gratuit de cei doi profesori de biologie, informează adevarul.ro.

Cei doi dascăli Mircea şi Nina Nedea, unul profesor de biologie la Colegiul „Costache Negruzzi“, celălalt la Colegiul „Mihai Eminescu“, se ocupă pentru al cincilea an consecutiv de pregătirea tinerilor care visează să ajungă doctori, dar care provin din familii modeste.

Pentru că aceştia nu şi-ar permite să achite meditaţii în particular, profesorii îi pregătesc gratuit.

În acest an, 14 liceeni aflaţi în ultimul an de liceu s-au înscris la orele de pregătire care se vor desfăşura în fiecare sâmbătă dimineaţa.

„Anul acesta sunt doar 14 elevi înscrişi, probabil se vor mai înscrie pe parcurs. Le doresc mult succes celor care s-au înscris. Ne vedem ca şi în ceilalţi ani, sâmbăta dimineaţa, ca să facem pregătirea“, a povestit Nina Nedea pentru sursa citată.

În cei cinci ani, la pregătirea gratuită s-au înscris 138 de candidaţi, iar 64 au rămas până la final. 50 dintre ei sunt acum studenţi la Medicină.

„Proiectul acesta va continua, ţinem foarte mult la el. Vrem să ajutăm copiii care chiar au nevoie. Ne mândrim că unii dintre cei pe care noi i-am pregătit se numără acum printre primii 10 studenţi de la UMF“, a spus profesorul Mircea Nedea pentru adevarul.ro.

Pot beneficia de meditaţii gratuite elevii care provin din familii unde venitul lunar este sub 400 de lei pe membru de familie.

Merita distribuit mai departe !

Facebook Comments

Vezi si..